Įmonė įkurta 1993 m. spalio mėn. 11 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Pagrindinės įmonėje vykdomos veiklos yra:

  • Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas,
  • Urbanistinės plėtros programų rengimas,
  • Statinių projektų rengimas,
  • Įmonių ir privačių asmenų konsultavimas teritorijų planavimo ir investavimo klausimais,
  • Dalyvavimas teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų rengime,
  • Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas,
  • Skaitmeninio žemėlapio ir geoinformacinių sistemų projektavimas, kūrimas ir priežiūra,
  • Integruotų ir sektorinių skaitmeninių duomenų bazių kūrimas,
  • Taikomųjų programų ir internetinių sprendimų kūrimas.